CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

[ad_1]

 

Toàn cầu hóa, số hóa, ứng dụng từ xa đang bị tác động sâu sắc trong xã hội Internet dẫn đến sự phát triển của thương mại điện tử đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải có một khuôn khổ pháp lý để điều Description: Kết quả hình ảnh cho HẠ TẦNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ chỉnh các vấn đề mới nảy sinh liên quan tới các giao dịch thương mại điện tử. Trên thế giới, các nước đều nhận thấy rằng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh thương mại truyền thống hiện tại không đủ đáp ứng yêu cầu của thương mại điện tử và hệ thống luật pháp hiện tại dựa trên cơ sở sử dụng văn bản chứng thực bằng giấy tờ và chữ ký tay làm cơ sở pháp lý là những trở ngại lớn cho sự phát triển của thương mại điện tử. Tuy nhiên, các nước trên thế giới đều thống nhất rằng, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải được xây dựng trên cơ sở hai nguyên tắc cơ bản:

Description: Kết quả hình ảnh cho CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *