HAI THÀNH TỐ CƠ BẢN CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

[ad_1]

 

Ê kíp lãnh đạo là nhóm nhỏ của những người lãnh đạo một tổ chức cùng tiến hành hoạt động quản lí, giữa họ có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động chặt chẽ.

Như trên đã phân tích, tương hợp tâm lí và phối hợp hành động giữa các thành viên ở mức độ cao là những yếu tố quyết định một ban lãnh đạo có phải là một ê kíp hay không. Chính vì vậy, khi nói tới một ê kíp lãnh đạo thì chúng ta phải tìm hiểu về hai yếu tố này. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung phân tích sâu về hai thành tố tạo nên ê kíp lãnh đạo.

 

Ê kíp lãnh đạo là nhóm nhỏ của những người lãnh đạo một tổ chức cùng tiến hành hoạt động quản lí, giữa họ có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động chặt chẽ.

   TƯƠNG HỢP TÂM LÍ CỦA Ê KÍP LÃNH ĐẠO

Trong tâm lí học xã hội, vấn đề tương hợp tâm lí được một số nhà tâm lí học quan tâm. N.N. Ôpozop cho rằng, tương hợp tâm lí là kết quả của sự kết hợp và tác động lẫn nhau giữa các cá nhân thể hiện sự hài lòng cao nhất giữa họ.

 Theo A.L. Svenhisinxki, tương hợp là sự thích ứng lẫn nhau của các cá nhân trong quá trình hoạt động chung nhằm tạo ra sự phối hợp hành động.

M. Mos lại xem tương hợp là sự thoả mãn nhu cầu và các hành vi của cá nhân trong nhóm.

 K.K. Platonop cho rằng, tương hợp là sự liên kết giữa các cá nhân để tạo ra sự toàn vẹn và quá trình cô kêt bên trong của nhóm.

Như vậy, nói đến tương hợp tâm lí của nhóm là nói đến quá trình bên trong của nhóm – quá trình các cá nhân hoà hợp, thích ứng lẫn nhau để chuyển từ những “cái tôi” của mỗi cá nhân thành “cái chúng tôi” của cả nhóm.

Tương hợp tâm lí của ê kíp lãnh đạo là sự hoà hợp, thích ứng lẫn nhau và sự phối hợp tối ưu các đặc điểm tâm lí cá nhân để tạo ra sự thống nhất cao của ê kíp lãnh đạo.

 Khi nói tới tương hợp tâm lí của ê kíp lãnh đạo là nói tới sự tương hợp ở hai khía cạnh: tương hợp tâm sinh lí và tương hợp tâm lí xã hội.

 

    TƯƠNG HỢP TÂM SINH LÍ

Tương hợp tâm sinh lí trong ê kíp lãnh đạo là tương hợp về các đặc điểm thần kinh, khí chất, tính cách… giữa các thành viên trong ê kíp. Mỗi loại khí chất có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Chẳng hạn, người có khí chất sôi nổi thường linh hoạt, có lòng vị tha. Người ưu tư thì thì có thể hành động chậm,… Trong ê kíp lãnh đạo, giữa các thành viên không chỉ khác nhau về khí chất, mà còn khác nhau về tính cách. Có người cẩn thận, người không cẩn thận, người trầm tính, người mạnh mẽ, người kiên trì, người nóng nẩy…

Sự tương hợp tâm sinh lí giữa các thành viên của ê kíp lãnh đạo là sự kết hợp một cách hài hoà và có hiệu quả các đặc điểm của các khí chất và tính cách khác nhau của các cá nhân nhằm tạo ra hiệu quả cao hoạt động chung của ê kíp. Đó là sự kết hợp giữa các mặt mạnh và mặt yếu của các khí chất và tính cách. Người lãnh đạo có tính cẩn trọng, nhưng chậm chạp kết hợp với người lãnh đạo có tính nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng nhiều khi chưa thật chín chắn trong quyết định và giải quyết các vấn đề.

Người đứng đầu ê kíp lãnh đạo biết sử dụng các đặc điểm của khí chất, tính cách để tạo nên sự tương hợp tâm lí này giữa các thành viên trong ê kíp. Mặt khác, người lãnh đạo cấp trưởng biết sử dụng những mặt mạnh của mỗi loại tính cách và khí chất để phân công công việc quản lí tổ chức cho phù hợp. Chẳng hạn, trong một doanh nghiệp, người lãnh đạo sôi nổi, linh hoạt thì có thể phân công đảm nhiệm công việc như marketing, đối ngoại, giải quyết đầu ra cho sản phẩm… Người lãnh đạo có tính điềm đạm, cẩn trọng thì phụ trách về kĩ thuật, chuyên môn, chất lượng sản phẩm…

TƯƠNG HỢP TÂM LÍ XÃ HỘI

Ê kíp lãnh đạo là nhóm xã hội nhỏ không chỉ có sự tương hợp về tâm sinh lí mà còn  tương hợp về tâm lí xã hội. Tương hợp về tâm lí xã hội là sự tương hợp về động cơ, mục đích, nhu cầu, lợi ích, định hướng giá trị, hứng thú, phong cách làm việc, các đặc điểm tâm lí lứa tuổi… Đây là cơ sở sở để biến “Cái tôi” của một cá nhân người lãnh đạo thành “Cái chúng tôi” của ê kíp lãnh đạo. Nói cách khác, sự tương hợp tâm lí này sẽ tạo ra mối liên hệ liên nhân cách, sự cố kết giữa các thành viên trong ê kíp. Chúng ta hãy phân tích một vài khía cạnh về sự tương hợp này.

Sự tương hợp về động cơ

Động cơ chung của ê kíp lãnh đạo là tổ chức hoạt động của tập thể hoàn thành các mục tiêu đề ra, làm cho tập thể ngày càng phát triển. Ngoài động cơ chung của ê kíp ra, các cá nhân người lãnh đạo trong ê kíp cũng có những động cơ riêng của mình. Điều quan trọng là mỗi người không để cho động cơ riêng lấn át, bao trùm lên động cơ chung của ê kíp.

Mặt khác, động cơ của ê kíp lãnh đạo phải phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, không đối lập với các chuẩn mực xã hội. Một ê kíp lãnh đạo như vậy mới có thể tồn tại. Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy, khi chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế mới, lợi dụng sự chưa hoàn chỉnh của luật pháp nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tham nhũng tiền của của Nhà nước để phục vụ cho các động cơ cá nhân của mình. Nhiều người lãnh đạo, ban lãnh đạo của các tổ chức, doanh nghiệp đã bị xử lí trước pháp luật.

Bởi lẽ, động cơ được hình thành trên cơ sở của nhu cầu. Khi nhu cầu của cá nhân gặp đối tượng và điều kiện thực hiện thì trở thành động cơ. Cũng giống như động cơ, sự tương hợp về nhu cầu giữa các thành viên của ê kíp lãnh đạo là sự hoà hợp và thống nhất về nhu cầu của các cá nhân trên cơ sở mục đích hoạt động của tổ chức. Sự tương hợp về nhu cầu là sự kết hợp hài hoà giữa nhu cầu cá nhân và nhu cầu chung của tổ chức. Sẽ là không hiện thực khi ê kíp chỉ quan tâm đến việc thực hiện nhu cầu của tổ chức mà không tính đến các nhu cầu riêng của các thành viên ê kíp.

Sự tương hợp về lợi ích

Lợi ích là yếu tố  hàng đầu đối với sự tồn tại và phát triển của ê kíp lãnh đạo cũng như bất cứ một nhóm xã hội nào. Sẽ không tồn tại một ê kíp lãnh đạo khi ở đó yếu tố lợi ích không được tính đến. Trong thời kì bao cấp, yếu tố lợi ích của tập thể nhiều hơn  lợi ích của các cá nhân. Song, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay thì chúng ta không thể xem nhẹ lợi ích cá nhân, mà phải đặt nó trong mối tương quan chung với lợi ích của tập thể và xã hội.

Sự thống nhất về lợi ích trong ê kíp lãnh đạo thể hiện ở chỗ:

Một là, đó là sự thống nhất về lợi ích của tất cả các thành viên trong ê kíp. Khi sự phân chia lợi ích không hợp lí có thể dẫn tới các mâu thuẫn, xung đột trong ê kíp. Sự “ăn chia không sòng phẳng” đã là cơ sở để nẩy sinh xung đột trong nhiều ban lãnh đạo hay trong nhiều tổ chức. Sự xung đột này đã làm hiệu quả hoạt động của các ban lãnh đạo hay tổ chức suy giảm, thậm chí có thể dẫn tới sự tan rã ê kíp.

 Hai là, người đứng đầu ê kíp cần tính đến lợi ích của các thành viên, để đảm bảo cho sự hài hoà giữa lợi ích của toàn ê kíp và lợi ích của mỗi thành viên trong ê kíp. Nếu lợi ích của các thành viên không có thì sẽ không tạo ra động lực làm việc cho họ. Ở đây không chỉ đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của tập thể ê kíp và lợi ích của các thành viên, mà đảm bảo sự hoà giữa hai loại lợi ích này với lợi ích chung của xã hội. Điều này đảm bảo cho ê kíp hoạt động phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

Sự phối hợp hành động giữa các thành viên trong ê kíp lãnh đạo cũng giống như sự phối hợp hành động trong một dây chuyền sản xuất. Nó thể hiện ở sự đồng bộ, ăn khớp giữa các thành viên trong hoạt động chung của ê kíp. Sự phối hợp hành động của một ê kíp khác với sự phối hợp hành động của một dây chuyền là nó rất linh hoạt, uyển chuyển.

Tổng hợp tài liệu tham khảo  INTERNET.

https://www.facebook.com/phanhieutcmiendong

 

 

 

 


[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *