KHÁI NIỆM Ê KÍP LÀ GÌ ?

[ad_1]

Khái niệm ê kíp không được dùng phổ biến ở nước ta. Vì khi nói đến khái niệm này nhiều người đã gán cho nó một nội hàm mang tính tiêu cực hơn là nội hàm tích cực. Người ta cho rằng ê kíp giống như “phe phái”, “cánh hậu” của một số người. Xét từ góc độ khoa học ê kíp không có nội hàm như vậy.

  • Trong các từ điển tiếng Nga và tiếng Pháp, ê kíp dùng để chỉ một nhóm người cùng thực hiện một hoạt động.
  •  Trong Từ điển Larousse của Pháp định nghĩa:  Ê kíp là tập hợp nhóm thợ thuyền cùng làm một công việc.  Ê kíp là tập hợp các vận động viên cùng một đội (một

phe).

 

 Qua định nghĩa này ta thấy ê kíp là một loại nhóm xã hội của những người cùng thực hiện một loại hoạt động. Khi nói tới việc “cùng thực hiện một hoạt động hay một công việc là nói tới sự liên kết giữa các cá nhân với nhau.

  • Trong Từ điển tiếng Việt xác định: “Ê kíp là nhóm người làm việc ăn ý với nhau. Ở đây không chỉ nói tới hoạt động chung của các cá nhân, mà còn nói tới sự tương hợp về mặt tâm lí giữa họ (ăn ý với nhau).
  • Lê Tuấn Lộc (1991) cho rằng: “ê kíp là một nhóm người được tổ chức ra, mỗi người một việc, phối hợp với nhau làm một nhiệm vụ   chung”.
  • Ê kíp là một loại nhóm nhỏ của những người cùng tiến hành một hoạt động chung, giữa các thành viên có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động một cách chặt chẽ.

 

Phân tích các định nghĩa trên ta thấy ê kíp là một nhóm xã hội – nhóm của những người cùng thực hiện một loại hoạt động, cho nên, đây là một dạng nhóm nhỏ. Do là một loại nhóm nhỏ nên sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm mang tính trực tiếp. Mặt khác, giữa các thành viên của nhóm không chỉ có sự phối hợp hành động với nhau, mà còn có sự tương hợp tâm lí với nhau. Điều quan trọng là đây không phải là một loại nhóm nhỏ bình thường, mà là một loại nhóm nhỏ phát triển ở mức độ cao, một nhóm nhỏ hoạt động có hiệu quả tốt. Nói cách khác, đó là nhóm có sự phối hợp hành động và tương hợp tâm lí ở mức độ cao.

 

Từ phân tích trên ta có thể đi đến định nghĩa về ê kíp như sau:

Ê kíp là một loại nhóm nhỏ của những người cùng tiên hành một hoạt động chung, giữa các thành viên có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động một cách chặt chẽ.

Ê kíp lãnh đạo là một loại ê kíp đặc biệt – ê kíp của những người lãnh đạo trong một tổ chức. Ở các nước, thủ tướng mới được bầu ra lựa chọn thành phần chính phủ, tổng thống lựa chọn các bộ trưởng, trợ lí vào thành phần nội các của mình… Thực chất đó là sự lựa chọn một ê kíp làm việc, một ê kíp lãnh đạo ở  các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp khác nhau.

Từ định nghĩa ê kíp chúng ta có thể đưa ra khái niệm ê kíp lãnh đạo như sau:

Ê kíp lãnh đạo là nhóm nhỏ của những người lãnh đạo một tổ chức cùng tiến hành hoạt động quản lí, giữa họ có sự tương hợp tâm lí cao và phối hợp hành động chặt chẽ.

 

 

Tổng hợp tài liệu tham khảo  INTERNET.

https://www.facebook.com/phanhieutcmiendong

 


[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *