Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

Chủ biên: TS. NGUYỄN VĂN HÙNG

                             Nhóm biên soạn:

Chương 1: Tổng quan về khoa học lãnh đạo quản lý

  1. Nguyễn Văn Hùng

Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng lãnh đạo quản lý

  1. Nguyễn Văn Hùng

Chương 3Phẩm chất  và năng lực lãnh đạo quản lý

                   TS.Nguyễn Văn Hùng

Chương 4: Phong cách lãnh đạo và sự ảnh hưởng

  1. Nguyễn Văn Hùng

Chương 5: Bản chất của hoạt động lãnh đạo quản lý

  1. Huỳnh Văn Hồng

Chương 6: Thực tiễn lãnh đạo

  1. Huỳnh Văn Hồng

Chương 7: Lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức

  1. Huỳnh Văn Hồng

Chương 8: Phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý

ThS. Đặng Thành Thức – ThS. Nguyễn Kông

                             – ThS. Nguyễn Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *