Category Archives: Nhật Bản

QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ ĐIỀU DƯỠNG NHẬT

[ad_1] Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Nhật, phí quan hệ, phí làm visa, máy bay, phí quản lý 5 năm bên Nhật,..) : 8.000 USD Phí học tiếng Nhật: 20.000.000 VNĐ/khóa 6 – 12 tháng đạt chứng chỉ N4 và được đào tạo trình độ tương […]

DU HỌC NHẬT BẢN

[ad_1] DU HỌC NHẬT BẢN 1.TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC NHẬT BẢN Nhật Bản là một trong các Quốc gia phát triển nhất trên thế giới với tỷ lệ người mù chữ = không, 72.5% học sinh theo hết bậc cao đẳng, đại học, một tỷ lệ tương đương với Mỹ và vượt trội hơn […]

DU HỌC NHẬT BẢN

[ad_1] DU HỌC NHẬT BẢN 1.TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC NHẬT BẢN Nhật Bản là một trong các Quốc gia phát triển nhất trên thế giới với tỷ lệ người mù chữ = không, 72.5% học sinh theo hết bậc cao đẳng, đại học, một tỷ lệ tương đương với Mỹ và vượt trội hơn […]

QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ ĐIỀU DƯỠNG NHẬT

[ad_1] Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Nhật, phí quan hệ, phí làm visa, máy bay, phí quản lý 5 năm bên Nhật,..) : 8.000 USD Phí học tiếng Nhật: 20.000.000 VNĐ/khóa 6 – 12 tháng đạt chứng chỉ N4 và được đào tạo trình độ tương […]

TẬP ĐOÀN VICKY TUYỂN ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN NHẬT BẢN

[ad_1] Đối tượng tham gia Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học Y mọi chuyên ngành, ưu tiên chuyên ngành điều dưỡng. Ứng viên đã tốt nghiệp PTTH (bắt buộc phải tham gia khóa đào tạo ngắn hạn chương trình điều dưỡng tại các Trường Trung cấp, Cao đẳng, […]