Category Archives: Úc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ TẠI ÚC DẠNG VISA 189, 190, 489

[ad_1] TẬP ĐOÀN VICKY CÔNG TY CP DU HỌC – DI TRÚ QUỐC TẾ VICKY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ TẠI ÚC DẠNG VISA 189, 190, 489 Các ngành nghề tuyển dụng: trong danh sách kèm theo. I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA – Tuổi: từ 25 tới 49 tuổi – […]

QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489)

[ad_1] QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489) I.Chương trình Úc gồm các phí như sau: – Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Úc, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí hỗ trợ 3 năm bên Úc,…): 35.000 USD/ […]

QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489)

[ad_1] QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489) I.Chương trình Úc gồm các phí như sau: – Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Úc, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí hỗ trợ 3 năm bên Úc,…): 35.000 USD/ […]

QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489)

[ad_1] QUY TRÌNH ĐÓNG PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC (visa 189, 190, 489) I.Chương trình Úc gồm các phí như sau: – Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Úc, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí hỗ trợ 3 năm bên Úc,…): 35.000 USD/ […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ TẠI ÚC DẠNG VISA 189, 190, 489

[ad_1] TẬP ĐOÀN VICKY CÔNG TY CP DU HỌC – DI TRÚ QUỐC TẾ VICKY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ TẠI ÚC DẠNG VISA 189, 190, 489 Các ngành nghề tuyển dụng: trong danh sách kèm theo. I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA – Tuổi: từ 25 tới 49 tuổi – […]