Category Archives: Kỹ Năng Mềm

GIÁO TRINH KỸ NĂNG MỀM

Lời nói đầu Mỗi một sự thành công hay thất bại đều có nguyên nhân của chúng. Và bất cứ ai trong đời cũng phải ít nhất một lần thất bại. Trong thực tế, ai cũng khao khát đạt được sự thành đạt, tuy nhiên đó chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. […]

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

LỜI  ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại. Cuộc cách […]

SÁCH KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH TẬP 3

Giao tiếp là một hiện tượng tất yếu trong đời sống xã hội, con người đang tồn tại không thể không tương tác xã hội với nhau. Tương tác xã hội chính là một hình thức cơ bản của giao tiếp. Giao tiếp là mối quan hệ tương tác giữa khách thể và chủ thể […]

SÁCH KỸ NĂNG GIAO TIẾP KINH DOANH TẬP 2

– Tập 1: Kỹ năng giao tiếp cơ bản – Tập 2: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh – Tập 3: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Để hoàn thành tập sách “Kỹ năng giao tiếp kinh doanh”, chúng tôi đã kế thừa nhiều công trình của các nhà nghiên cứu đi trước […]

Sách Kỹ Năng Giao Tiếp Kinh Doanh tập 1

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

T LỜI NÓI ĐẦU   rong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh […]

Giáo trình kỹ năng giao tiếp

C LỜI ĐẦU   uộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại. Cuộc […]

Kỹ năng lãnh đạo

  LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ hội […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ hội […]