Category Archives: Kỹ Năng Giao Tiếp

GIÁO TRINH KỸ NĂNG MỀM

Lời nói đầu Mỗi một sự thành công hay thất bại đều có nguyên nhân của chúng. Và bất cứ ai trong đời cũng phải ít nhất một lần thất bại. Trong thực tế, ai cũng khao khát đạt được sự thành đạt, tuy nhiên đó chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. […]

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

LỜI  ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại. Cuộc cách […]

Sách Kỹ Năng Giao Tiếp Kinh Doanh tập 1

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của […]

Giáo trình kỹ năng giao tiếp

C LỜI ĐẦU   uộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại. Cuộc […]

Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Tập 3

TẬP 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Chương 19: Kỹ năng giải quyết vấn đề Chương 20: Kỹ năng ra quyết định Chương 21: Kỹ năng quản trị cảm xúc Chương 22: Kỹ năng quản trị khủng hoảng Chương 23: Kỹ năng thuyết trình Chương 24: Kỹ năng thương lượng Chương 25: Kỹ năng […]

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ

[ad_1]     Nguyên tắc trong giao tiếp là những “điều luật” cơ bản, những tiêu chuẩn hành vi mà người thực hiện giao tiếp phải tuân thủ một cách triệt để. Các nguyên tắc trong giao tiếp là chìa khóa mở ra những mối quan hệ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động giao […]

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 3

[ad_1] LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến trong vài năm trở lại đây được xem là một trong những từ khóa đang được “truy lùng” ráo riết nhất theo thống kê của Google Trends. Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại. […]