Category Archives: Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Tập 3

TẬP 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO Chương 19: Kỹ năng giải quyết vấn đề Chương 20: Kỹ năng ra quyết định Chương 21: Kỹ năng quản trị cảm xúc Chương 22: Kỹ năng quản trị khủng hoảng Chương 23: Kỹ năng thuyết trình Chương 24: Kỹ năng thương lượng Chương 25: Kỹ năng […]

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO TẬP 2

LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đánh dấu đỉnh cao của văn minh nhân loại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống con người. Nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng này,  mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng cần […]

Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Tập 1

LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đánh dấu đỉnh cao của văn minh nhân loại, được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống con người. Nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng này, mỗi quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng cần […]