Category Archives: Thương Mại Điện Tử

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ỜI NÓI ĐẦU Khoa học, công nghệ cao đã làm nền tảng cho sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri thức từ thập niên 70 của thế kỷ XX. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao – có […]

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – CẨM NANG TÂP 1 – TẬP 2

[ad_1] LỜI NÓI ĐẦU ————-˜1™————-   Khoa học, công nghệ cao đã làm nền tảng cho sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri thức từ thập niên 70 của thế kỷ XX. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức, cần có nguồn nhân lực chất lượng […]

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

[ad_1] GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – CHỦ BIÊN TS. NGUYỄN VĂN HÙNG   LỜI NÓI ĐẦU       Khoa học, công nghệ cao đã làm nền tảng cho sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri thức từ thập niên 70 của thế kỷ XX. Để đáp ứng yêu cầu […]